آموزش قلم زنی

آموزش قلم زنی

آذر ۱۷, ۱۳۹۸

آموزش قلم زنی روی انگشتر

هنر برخاسته از ایران باستان ،و زاده این تمدن و سرزمین هنر ایجاد نقوش و ساخت اشیاء به صورت توخالی و برجسته با فلز   تکنیک […]