آموزش گوهر تراشی (آموزش تراش سنگ)

طلا و جواهر سازی
طلا و جواهر سازی
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷
طراحی طلا و جواهر
طراحی طلا و جواهر
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷
نمایش همه

آموزش گوهر تراشی (آموزش تراش سنگ)

گوهر تراشی

گوهر تراشی

این دوره گوهر تراشی شامل سه ترم مجزا به شرح زیر می باشد :

گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ( تراش دامله )

آشنایی با دستگاه های برش سنگ و کاربرد انواع تیغه های برش کاری
قواعد تراش دامله و نحوه کار با دستگاه های گوهر تراشی تراش سنگ
شناخت کریستالوگرافی سنگ و نحوه طراحی و آماده سازی سنگ جهت برش
نحوه ایجاد فرم دامله در سنگ و آموزش پولیش کاری
آموزش قواعد گوهر تراشی و ترمیم سنگ

گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ( تراش زاویه ای )

آشنایی با گوهر تراشی انواع تراش های زاویه ای یا پخ دار Faceted
آشنایی با استانداردهای گوهر تراشی زاویه ای
نحوه کار با دستگاه گوهر تراشی و ابزار تراش زاویه ای و نحوه برش سنگ های قیمتی و بلورها
نحوه ایجاد زاویه و اشکال مختلف
اصول پولیش کاری سنگ های قیمتی و آشنایی با ابزار گوهر تراشی

گوهر تراشی پیشرفته

نقشه خوانی

کوشن

شطرنجی و…….