حکاکی شیمیایی زیورآلات

دوره طلاسازی
دوره طلاسازی
بهمن ۲, ۱۳۹۹
اچ کاری
اچ کاری و ساخت جواهر
بهمن ۱۸, ۱۳۹۹
نمایش همه

حکاکی شیمیایی زیورآلات

حکاکی شیمیایی

حکاکی شیمیایی

حکاکی شیمیایی زیورآلات

حکاکی شیمیایی زیورآلات یا اچ کردن یعنی آغشته کردن سطح نمونه به یک محلول شیمیایی به منظور نمایان شدن و نمایش بهتر ریز ساختارنمونه زیر میکروسکوپ. قبل از حکاکی شیمیایی یا اچ کردن لازم است نمونه خشک و تمیز شود.

پس از حکاکی شیمیایی زیورآلات یا اچ کردن قسمت هایی از ریز ساختار که انرژی بالاتری دارند (مثل مرز دانه) خورده می شوند و به همین دلیل زیر میکروسکوپ از سایر قسمت ها متمایز می شوند. از نایتال و بیکرال و کلرورفریک برای اچ کردن فولاد ها و چدن ها استفاده می شود که نایتال از سایرین رایج تر است.در عملیات حکاکی شیمیایی یا اچ کردن زمان اچ کردن دارای اهمیت است چون ممکن است نمونه زیادی خورده شود. درصد آلیاژ و دمای قطعه بردمای اچینگ اثر می گذارد. مواد حکاکی شیمیایی یا اچ کردن معمولا از اسید هستند.

اگر یک نمونه فلزی پس از آماده سازی زیر میکروسکوپ نوری قرار داده شود ، انعکاس و بازتابش نور به گونه ای خواهد بود که رویت ریزساختار ، که هدف اصلی متالوگرافی است، امکان پذیر نمی گردد. به همین دلیل ، جهت ایجاد یک زمینه قابل رویت از ریزساختار نمونه ، حکاکی شیمیایی زیورآلات یا اچ کردن (به شیوه های گوناگون ) انجام می شود.

شایان ذکر است که اگر منظور مطالعه مواردی مانند ترک مویی ، تخلخل ، حفره ، آخال غیر فلزی و برخی فازهای خاص باشد ، حکاکی شیمیایی یا اچ کردن نمونه آماده شده ضرورت ندارد.حکاکی شیمیایی یا اچ کردن به مفهوم ایجاد خوردگی بسیار ضعیف در قسمت های ناپایدار سطح نمونه آماده شده و پرداخت شده است. در بسیاری از موارد ، نمونه حکاکی شیمیایی زیورآلات پرداخت شده ریزساختار خود را نمایش نمی دهد.

زیرا نورهای معمولی به صورت یکسان و متحد منعکس می شوند. از آنجایی که اختلاف های ناچیز در انعکاس پذیری توسط چشم انسان قابل تشخیص نیست ، روش هایی برای تصویرگیری از طریق تباین نوری مورد نیاز می باشد. اگرچه این روش ها به حکاکی شیمیایی زیورآلات یا اچ کردن معروف هستند ، اما همیشه اچ کردن مرتبط با انتخاب محلول های شیمیایی خاص برای ساختارهای مختلف نمی باشد.