اچ کاری و ساخت جواهر

حکاکی شیمیایی
حکاکی شیمیایی زیورآلات
بهمن ۱۸, ۱۳۹۹
آموزش زیورآلات اقوام ایرانی
آموزش ساخت زیورآلات اقوام ایرانی
بهمن ۱۸, ۱۳۹۹
نمایش همه

اچ کاری و ساخت جواهر

اچ کاری

اچ کاری

اچ کاری و ساخت جواهر

قابلیت تکرارپذیری در اچ کاری

هر چند اچ کاری معمولی روش ساده ای است ، اما تکرار آن مشکل می باشد. البته این وضع در اچ کاری الکتروشیمیایی نمود بیشتری دارد. در این نوع اچ مواردی مانند تغییر در الکترولیت یا باز داشتن واکنش ها در سطح نمونه که منجر به قطبی شدن ، پتانسیل اضافی و… می گردند ، باید به حساب آیند.

اچ کاری و ساخت جواهر به منظور رسیدن به تکرارپذیری و دسترسی به نمونه های مناسب و قابل مقایسه در متالوگرافی، در سالهای اخیر روش های بی شماری توسعه یافته اند. اچ کاری یونی و تبخیر لایه های مزاحم از جمله روشهای مذکورند.

بهبود و توسعه روش های اچ کاری با تضاد و تباین ساختاری مناسب و قابلیت تکرارپذیری بیشتر در تجزیه کمی تصاویر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این روش های مذکور برای تشخیص مثلا مقطع شکست یک ماده چند فازی مناسبند ، اما برای اختلاف های ریز دقت چندانی ندارند. بنابراین به طور کلی می توان گفت حصول تباین تکرارپذیر در ساختارهای متالوگرافی ، در عمل اچ کاری و ساخت جواهر ، برای بدست آوردن نتایج دقیق ضروری است.