فروشندگی طلاو جواهر

حکاکی چیست/حکاکی فلز/حکاکی نگین
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷
طلای آبشده چیست ؟
مرداد ۲۴, ۱۳۹۷
نمایش همه

فروشندگی طلاو جواهر

آموزش چگونگی فروش طلاو جواهر

برای اینکه بتوانید فروشنده طلا و جواهرونقره باشید بایستی بدانید

چگونه طلاو نقره راخرید فروش ویا معاوضه کنید چگونه قیمت مغازه با بیرون مغازه را تعیین کنید.

یعنی حسابداری طلا و نقره را بدانید.

باید بدانید چگونه طلا را محک بزنید یا تشخیص دهید وقوانین ری گیری را بدانید                                                                                                                                                                                                              بایستی مسکوکات طلا سکه هاو انواع شمش ها را بشناسید و بتوانید انها را معامله کنید

 بایستی سنگها ی گرانبها را بشناسید

بایستی بدانید چگونه با ارائه بهترین خدمت به مشتری چگونه از به سرقت رفتن کارهایتان ممانعت کنید

وبایستی احکام معامله سالم را بدانید .