آموزش جواهر سازی/آموزش جواهر سازی دستی

آموزش رکاب سازی یا انگشتر سازی
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
دوره آموزش طلا سازی
آموزش تکنیک های ساخت طلا و جواهر
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
نمایش همه

آموزش جواهر سازی/آموزش جواهر سازی دستی

آموزش طراحی و تراش سنگهای قیمتی

پیش نیاز جواهر سازی طلاسازی ایست

لذا آموزشگاه طلاو جواهر سازی مصیبی دوره آموزش طلاسازی را همزمان با دوره آموزش جواهر سازی به طور کامل در تهران ارائه میکند

و در آن همزمان تکنیکهای زیادی از تعمیرات طلاو جواهر و نقره را آموزش میدهد .