آموزش طراحی طلاو جواهر و سنگ با نرم افزار Matrix ,Rhino

طلاو جواهر سازی در منزل -مخراجکاری در منزل-هزینه مخراجکاری
دی ۱۱, ۱۳۹۷
کارگاه آموزش طلاو جواهر سازی در تهران
بهمن ۳, ۱۳۹۷
نمایش همه

آموزش طراحی طلاو جواهر و سنگ با نرم افزار Matrix ,Rhino

آموزش طراحی جواهر

آموزشگاه طلا و جواهر سازی  مصیبی

دوره آموزش طراحی طلاو جواهر 

آموزش نرم افزار طراحی راینو و نرم افزار ماتریکس

چگونگی طراحی تخصصی جواهر و.. آن را ارائه میکند

رشته طراحی جواهرات  از مشاغل به روز و پر تقاضا در ایران و کشور های دیگر است

بعد از دوره معرفی به کار میشوید