ساعت كار آموزشگاه از ٩ صبح تا ١٨ عصر | ٤ ساعت شيفت صبح - ٤ ساعت بعد از ظهر


آموزشگاه طلا و جواهرسازی شهید مصیبی (شعبه شرق تهران)

آموزشگاه طلا و جواهرسازی شهید مصیبی (شعبه غرب تهران)