آموزش مخراج کاری

آموزشگاه طلا و جواهرسازی شرق تهران
آموزشگاه طلا و جواهرسازی شرق تهران
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷
طلا سازی صنعتی
خرداد ۲۰, ۱۳۹۷
نمایش همه

آموزش مخراج کاری

آموزش مخراج کاری

آموزش مخراج کاری

آموزش مخراج کاری:

کار با فرز و ابزار ها

چسباندن قطعه و کار با مشته و لاک

آموزش قلم زدن

آموزش انواع گواسه

قلم خور انواع وسط گواسه ….

آموزش انواع ستاره ها:۴پرو…

آموزش نیش نیش

آموزش جوشیده

آموزش تخمه کبود

آموزش کاسه ای

آموزش حلقه ست گرد

آموزش حلقه ست ریلی

آموزش فلاور

آموزش تنیسی

آموزش سر چنگی شامل ماکیز -باگت -اشکی

آموزش پرنس

آموزش باگت ریلی

موزش سولیتر

آموزش زمرد

آموزش فیروزه

پرداخت کاری :قلم پوست ,قلم جلا، قلم رو

………