گوهر تراش

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷
گوهر تراشی

گوهر تراشی

این دوره گوهر تراشی شامل دو ترم مجزا به شرح زیر می باشد : گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ( تراش دامله ) آشنایی […]