گوهر ،

شهریور ۷, ۱۳۹۷

دوره هایی که در حال حاضر در آموزشگاه طلا و جواهر سازی شهید مصیبی ارائه میشود

طراحی طلاو جواهر و..بادست (اتود زدن ) طراحی  با نرم افزار (آموزش نرم افزار و چگونگی طراحی طلا و جواهرات و..با آن ) ساخت دستی طلا […]