آشنایی با محیط آموزشگاه

خرداد ۲۴, ۱۳۹۷

آشنایی با محیط آموزشگاه

آشنایی با محیط داخلی آموزشگاه با محیطی بسیار امن آماده ورود هنرجویان به این آموزشگاه میباشد با استادانی حرفه ای با مدرک دانشگاه فنی حرفه ای […]