آموزش گوهر تراشی سطح پیشرفته درشرق تهران

دوره آموزش طلا سازی
آموزش تکنیک های ساخت طلا و جواهر
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
هزینه کلاس آموزش طلا و جواهرسازی
خرداد ۱۳, ۱۳۹۸
نمایش همه

آموزش گوهر تراشی سطح پیشرفته درشرق تهران

گوهرتراشی

طراحی نقشه ،بید زدن ،کوشن و…

دوره پیشرفته آموزش تراش سنگ های زینتی

بعد از دوره دامله و فست

در آموزشگاه طلاو جواهر سازی مصیبی

آموزش تراش سنگ یا گوهر تراشی در شرق تهران