آموزش قلم زنی روی انگشتر

چگونگی فروشندگی طلاو جواهر وفلزات گرانبها
آبان ۱۴, ۱۳۹۸
دوره آموزش مخراجکاری
بهمن ۱۰, ۱۳۹۸
نمایش همه

آموزش قلم زنی روی انگشتر

فلم زنی روی خنجر

هنر برخاسته از ایران باستان ،و زاده این تمدن و سرزمین

هنر ایجاد نقوش و ساخت اشیاء به صورت توخالی و برجسته با فلز

  تکنیک هایی که با استفاده از مهارت دست و قدرت چکش مهار میشوند و با وجود سادگی ،کارایی بسیاریدر خلق آثاری با کاربردهای گوناگون دارند .

  در گذشته آموزش قلم زنی مانند بسیاری از صنایع دیگر به صورت اوستا و شاگردی و در گذر زمان به فرد جدید منتقل میشد .که مزایای بسیاری داشت و شاگرد در کنار کسب مهارت شغلی،از تجربیات اوستای خود

در زندگی نیز بهره میبرد و اوستا متعهد به حمایت شاگرددر هر زمینه ای برای سالیان متمادی،و شاگردمتعهد به شاگردی و حفظ حریم استاد در سالیان دراز بود .

با تغییر شرایط زندگی و………….. این شیوه آموزش و انتقال کمرنگ شد.به طوری که این هنرمحدودبه تعداداندکی شد .

از جمله دلایل این رکود هماهنگ نبودن کارایی محصول تولید شده با سلیقه روز ،و قیمت تمام شده آن بود .وتنها از دید و ارزش هنری آن ماندگار شد .

اما هنرمند قلم زن نیز میبایستی با حفظ ارزش هنری و قداست هنر خود،علاوه بر هزینه های ایجاد شده برای گذران زندگی درآمدی نیز داشته باشد .لذا بایستی برای هنر خود کاربردهای جدیدی پیدا میکرد .

با انتقال هنر قلم زنی به فضاهای آموزشی امروزی ،کاربردهای به روزتری برای آن پیدا شد .

علاوه بر ساخت ظروف حجم دار و تخت مانند گلدان ،سینی و محجر بقعه های متبرکه ،در معماری و طراحی داخلی مبلمان فلزی و……..بکار گرفته شد .

قلم زنی جواهر و زیور آلات به عنوان تکنیک های ثانویه ،از جمله کاربردهای این هنر است.بویژه قلم زنی روی انگشتر و آکسسوری مد،از زمینه های کسب درآمد قلم زنی در این گرایش می باشد .

قلم زنی روی انگشتر

قلم زنی