پیروزه(فیروزه)firouzeh

آموزش تراش سنگ (آموزش گوهر تراشی)- دامله تراشی- تراش زاویه
بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
آموزش رکاب سازی یا انگشتر سازی
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
نمایش همه

پیروزه(فیروزه)firouzeh

فیروزه firouzeh

سنگی بامنشاءآتشفشانی 

بهترین نوع آن درنزدیکی سطح زمین قرار دارد  ،معادنی که در عمق بیشتری هستند به دلیل

محیط اسیدی آبهای زیر زمینی نرم اند ،هرچه سختی آن بیشتر باشد مرغوبتر است .

رنگهای موجود  آبی روشن و تیره وسبز روشن و تیره

فیروزه ایرانی یکدست آبی هستند و برخی دیگر دارای رگه هایی میباشند که بهترین نوع

آن فیروزه نیشابور است با کمترین رگه در دنیا و فیروزه کرمان و دامغان در رده های بعدی

قرار دارد به همین دلیل فیروزه ایرانی بالاترین کیفیت را در دنیا دارد

بجز ایران ،مصر، تبت و آمریکا نیز معادن فیروزه دارند و این سنگ در دنیا بسیار کمیاب است .

تشخیص فیروزه 

فیروزه تبت رنگ روشن تر و سطح صافتر نسبت به فیروزه ایرانی دارد

رگه های روی فیروزه ایرانی اکـثرادرشت و تیره هستند و رگه های فیروزه تبت نازک و مویی

فیروزه تبتی معمولا ریز استخراج میشود و یک تکه درشت ندارد

فیروزه امریکایی در ایران معمولا خرید و فروش نمی شود .

ایجاد خراش، مواد شیمیایی و مواد های شوینده خانگی ، چربی ،آب داغ ، به دلیل ترکیب

هیدراتی سنگ ،رنگ آن را تغییر میدهد