طلاو جواهر سازی در منزل -مخراجکاری در منزل-هزینه مخراجکاری

آموزش مجازی طلا و جواهر سازی (زرگری)
آذر ۲۸, ۱۳۹۷
آموزش طراحی طلاو جواهر و سنگ با نرم افزار Matrix ,Rhino
دی ۲۴, ۱۳۹۷
نمایش همه

طلاو جواهر سازی در منزل -مخراجکاری در منزل-هزینه مخراجکاری

مخراجکاری در منزل

آموزشگاه طلاو جواهر سازی مصیبی

میز کار ،تابلوی ابزار، موتور پرداخت میز ذوب و… در مجموع کمتر از ۶ متر فضا نیاز دارد .

با داشتن مهارت طلاو جواهر سازی قادریددر خانه خود طلاو جواهر تولید کنید .

و با داشتن فضایی در اندازه یک میز کار و حداقل وسایل و سرمایه ای

حدود ۵۰۰۰۰۰۰ تومان میتوانید در منزل مخراجکاری کنید .