کارگاه آموزش طلاو جواهر سازی در تهران

آموزش طراحی طلاو جواهر و سنگ با نرم افزار Matrix ,Rhino
دی ۲۴, ۱۳۹۷
آموزش نقره سازی
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
نمایش همه

کارگاه آموزش طلاو جواهر سازی در تهران

طلاو جواهرسازی

آموزش طلاسازی یا( آموزش زرگری ) -آموزش جواهر سازی -آموزش نقره سازی- آموزش پلاک سازی-

آموزش اره کاری -آموزش جوشکاری-ساخت حلقه -ساخت زنجیر -آموزش تعمیرات طلاو جواهرو

نقره -آموزش لامه بندی و زیر بندی-آموزش ملیله کاری مثل داخل خاج و..-آموزش توخالی سازی

شامل لوله چه وقبه سازی و..-آموزش ساخت زنجیر-آموزش انگشتر سازی – آموزش قفل -قاب آموزش

دیواره سازی و.. در دوره آموزش طلاو جواهر سازی در آموزشگاه طلاو جواهر سازی شهید مصیبی

به صورت یکجا و یک دوره آموزشی ارائه میشود

amozesh tala – amozeshjavahersazi-amozeshtalajavahersazi-amozeshgahtalajavahersazi

Hl,ca xghshcd-Hl,ca [,hiv shcd-javahersaziHl,ca -xgh- Hl,ca xgh, [,hiv shcd – Hl,ca [,hiv shcd  – Hl,ca cv’vd

                                                       کارگاه آموزش طلاسازی در تهران -کارگاه طلاسازی در تهران -گارگاه آموزش طلاو جواهر سازی در تهران