آموزش مجازی طلا و جواهر سازی (زرگری)

اولین روز آموزش
آذر ۲۱, ۱۳۹۷
طلاو جواهر سازی در منزل -مخراجکاری در منزل-هزینه مخراجکاری
دی ۱۱, ۱۳۹۷
نمایش همه

آموزش مجازی طلا و جواهر سازی (زرگری)

حلقه ازدواج

آیا میتوان با آموزش از راه دور و یا مجازی طلا و جواهر سازی یاد گرفت ؟

دنیای طلا و جواهر و زیور الات یک صنعت ظریف و جذاب و پر از فوت های کوزه گری است

به طوری که دیده شده بکار گیری این فنون در بسیاری از حرفه ها ایجاد نوآوری نموده است

در قدیم این فنون از پدر به پسر و از اوستا به شاگرد منتقل می شد و این مسائل در هیچ

مکتبخانه و یا دارالفنونی ارائه نمی شد.

برای یاد گرفتن آن اول بر روی فکر و ذهن شما کار میشد تا از شما آدم مطیعی بسازند اگر از

این خان عبور میکردید میتوانستید در گذر سالها این فنون را بیاموزید.

امروزه با تغییر شرایط اجتماعی این فنون از حالت انحصاری خارج شده و در مراکز آموزشی

نیز ارائه میشود.

برای نهادینه شدن این فنون بایستی  شرایط کاری را لمس کرد ،میزان شعله آتش رادرهرمرحله

تجربه کرد ،میزان فشار اره را بر روی هر فلزی تجربه کرد و..باید تکنیکها را عملی کار کرد تا با

پیدا کردن فوت و فن کوزه گری آن (قلق آن)به جای رسید  که بدانی چه تکنیکی در کنارتکنیک

دیگر بهترین بازدهی را دارد ،پس نمیتوان این تکنیکها را تئوری یا مجازی آموخت در صنعت

طلاو جواهر سازی  یازرگری بایستی کار را لمس کرد .