برنامه دوره های جدید آموزشی

ابزار طلاسازی – ابزار کارگاهی -دستگاه لیزر
بهمن ۱۳, ۱۳۹۸
آموزش مجازی مخراجکاری طراحی جواهر با نرم افزار ماتریکس
فروردین ۱۹, ۱۳۹۹
نمایش همه

برنامه دوره های جدید آموزشی

آموزش ساخت گوشواره

آموزش طراحی طلاو جواهر و سنگ وساعت و…. با ماتریکس                                    از ۱۳۹۹/۲/۲

آموزش طلاسازی و جواهر سازی                                                                                              از ۱۳۹۹/۲/۳

و                                                                                                                                                                از ۱۳۹۹/۲/۳

آموزش مخراجکاری (گوهر نشانی )                                                                                         از ۱۳۹۹/۲/۱۴

آموزش قلم زنی                                                                                                                                از ۱۳۹۹/۲/۱۲

آموزش گوهر تراشی دامله                                                                                                        از ۱۳۹۹/۲/۲

آموزش گوهر تراشی زاویه                                                                                                         از۱۳۹۹/۲/۶

آموزش فروشندگی طلاو جواهر و فلزات قیمتی                                                              از۱۳۹۹/۲/۳

 

                          ۰۲۱۷۷۷۱۲۹۳۳-۰۲۱۷۷۷۱۴۲۶۵

 

دوره های فوق به صورت خصوصی نیز برگزار خواهد شد