حکاکی شمس on Instagram_ “دستبد با نام مبارک ابا عبدالله سفارش دوستی عزیز.”