آموزش تکنیک های ساخت طلا و جواهر

آموزش طراحی و تراش سنگهای قیمتی
آموزش جواهر سازی/آموزش جواهر سازی دستی
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
آموزش گوهر تراشی سطح پیشرفته درشرق تهران
فروردین ۷, ۱۳۹۸
نمایش همه

آموزش تکنیک های ساخت طلا و جواهر

دوره آموزش طلا سازی

دوره آموزش طلا سازی

درکلاس آموزش طلاسازی و جواهر سازی

شما تمامی تکنیکهای پایه ساخت هنر صنعت طلاسازی و جواهرسازی را می آموزید.

ابزار طلاو جواهرسازی را خواهید شناخت به گونه ای که با حداقل امکانات و ساده ترین ابزار بتوانید کارهای متعدد تولید کنید .

در کارگاه جواهرسازی تکنیک های اصلی صنعت ساخت طلاو جواهر مانند :

تکنیک های انواع جوشکاری -اره کاری و پلاکسازی -تکنیک های زنجیر سازی -تکنیک های انگشتر سازی و توخالی سازی -تکنیک های

ملیله سازی -و تکنیک های دیواره سازی و مینا کاری -و تکنیک های ساخت اکسسوری و تعمیر طلاو جواهرو نقره را خواهید آموخت و به

جایی خواهید رسید که میتوانید ایده پردازی کرده و کارهایی با سبک و سلیقه خود بسازید .